26.10-1.11.2020
Pridal admin Dátum October 18 2020 16:33:47
1. V ČASE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, OD 24.10. DO 1.11.2020, SLÚŽIME SV. OMŠE NA PRIJATÉ ÚMYSLY MY KŇAZI SÚKROMNE, BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Sv. omša v nedeľu o 10.30 hod. Úmysel tejto sv. omše bude vždy za našu farnosť. Pred sv. omšou o 10:00 bude modlitba sv. ruženca. Sv. omša a ruženec bude vždy vysielaná cez farský YouTube kanál. Dvakrát v mesiaci sv. omša vysielaná aj cez miestnu káblovú televíziu SKV1. Najbližší termín 1.11.2020.

3. V piatok 30.10.2020 o 18.45 hod. začne online adorácia a o 19.00 hod. modlitba sv. ruženca vysielaná cez farský YouTube kanál. Chcem sa srdečne poďakovať miestnej káblovej televízii SKV1 za možnosť odvysielať adoráciu v piatok 23.10. a ďakujem aj všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave.

4. Povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca doma v rodinách. V nedele o 10:00 a v piatok o 19:00 spoločne cez živý prenos.

5. NÁVŠTEVA CHORÉHO - Po tel. dohode s kňazom /0918 601 051/

6. Úradné hodiny v kancelárií farského úradu nebudú. V PRÍPADE ZAOPATRENIA CHORÉHO, NAHLÁSENIA POHREBU, .... nás kontaktujte na tel. čísle: 0918 601 051 alebo mailom: snina1@abuke.sk.

7. Pre krsty, sobáše a pohreby platí obmedzenie 15 m2 na jednu osobu. Bližšie informácie a konzultácie dostanete na tel.čísle: 0918 601 051

8. Drahí bratia a sestry, vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v tomto náročnom období podporili farnosť svojím milodarom či už cez farský účet, alebo priniesli svoj milodar do kancelárie, alebo iným spôsobom svoj milodar obetovali. Aj naďalej prosím o podporu farnosti, aby sme zvládali financovať výdavky farnosti /napr.energie/ a zároveň, aby sme dokázali uhradiť aspoň malú časť záväzkov. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.
IBAN SK84 0900 0000 0000 8690 9812